Annons:
FÖRSÄKRINGSKASSAN
Fördjupning
AVSusanne Eriksson0 kommentarerTyck till!

Forskaren: Kontoren har varit uthålliga och engagerade

När medarbetarna på Försäkringskassan i Torsby och Göteborg fick fria händer att själva lägga upp sitt arbete lade de vikten på olika saker. Ett kontor satsar på specialisering, det andra på externa kontakter.
Johan Quist.Bild:Oyvind Lund

– Båda kontoren har varit nära att ge upp, men de har kommit vidare, fast på olika sätt, säger Johan Quist, universitetslektor på Centrum för tjänste­forskning vid Karlstads univer­sitet.

Tillsammans med kollegan Martin Fransson har han lett forskningsprojektet »Tillitslabbet«. I sin tidigare forskning har de kritiserat Försäkringskassan, bland annat för att styrningen enligt dem är alltför detaljerad.

– Det fungerar inte när någon sitter på huvudkontoret och klurar ut det bästa sättet att jobba, trots att handläggarna möter så många olika öden.

De har också varit kritiska mot »pinnjakt«, mätning för mätningens skull.

– När det var som värst hade man sekundmätning på kundcenter. Det finns många paradexempel på tokiga mätningar, säger Johan Quist.

Men han framhåller att han tycker att både Försäkringskassan som myndighet och cheferna på de båda kontoren visar på stort mod som medverkar i forskningsprojektet. »Tillitslabbet« startade i september 2016 och försöksperioden är 16 månader. Under den tiden har medarbetarna på kontoren i princip fria händer att lägga upp arbetet – så länge de håller sig till lagar och förordningar.

Johan Quist vill inte dra några långtgående slutsatser innan projektet avslutas i december – men några reflektioner har han ändå gjort. Han konstaterar att medarbetarna i början hade ganska svårt att enas om vad som var problemen och vad de skulle ändra på. Inledningsvis lade Torsbykontoret exempelvis mycket energi på fakta­insamling. Det var något som forskarna betonat.

– Men det blev lite överambitiöst.

Till slut började Torsbykontoret testa olika arbetssätt. Johan Quist konstaterar att kontoren i Torsby och Göteborg har lagt vikt vid olika saker.

– En påtaglig skillnad är att med­arbetarna i Göteborg har varit mer externt orienterade. De har samarbetat med en vårdcentral för att reda ut problem kring läkarintygen. Kontoret i Torsby har varit mer inriktat på att förändra arbets­organisationen.

Johan Quist är mycket nöjd med att kontoren varit så uthålliga och visat sådant stort engagemang. Forskarna hade dock egentligen hoppats att Torsbykontoret skulle lyckats med att ha ett ännu tydligare medborgar­perspektiv. De försökte bjuda in kunder till samtal.

– Tyvärr fick de inte så mycket gensvar.

Johan Quist säger också att det hade varit bra om medarbetarna hunnit lägga mer tid på att se och förstå variation, alltså att varje ärende är unikt och att professionella hand­läggare måste kunna hantera det.

– En lärdom som vi forskare har dragit är att försökstiden är lite för kort.

Efter årsskiftet följer en analys­period för forskarna. I slutet av 2018 ska rapporten vara kvar. Redan nu finns ett stort intresse för projektet. Men Johan Quist vill varna för att kopiera och sprida lyckosamma delar till alla kontor.

– Det här är ju en motreaktion mot standardisering. Om något ska rullas ut är det tillitslabbet, själva formen – att visa tillit till medarbetarna.

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen begär ytterligare 400 miljoner kronor i år för att stärka den lokala närvaron enligt regeringens uppdrag. Nästa år vill myndigheten att förvaltningsanslaget ska höjas med cirka 800 miljoner kronor, med argumentet att arbetslösheten ökar och att myndighetens uppdrag kommer att vara oförändrat.
RättsväsendetNyhetRegeringen vill göra det enklare för de brottsbekämpande myndigheterna att använda sig av hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation. Syftet är att göra brottsbekämpningen effektivare.
ArbetsmiljöNyhetEn forskargrupp från finländska Arbetshälsoinstitutet arbetar med att utveckla metoder för att göra det enklare att upptäcka utmattningssyndrom, innan det leder till förlorad arbetsförmåga. Förhoppningen är att göra det möjligt att hjälpa personer "innan den röda lampan tänds".
Så gjorde vi: automatiseringPå jobbet”Administration upptog all vår tid förr”, säger Madeleine Danerhag. Hon och kollegan Elin Emanuelz uppskattar mjukvaran ”Brolle”, som tagit över flera av deras mest monotona arbetsuppgifter.
KriminalvårdenNyhetFör att klara den kraftiga ökningen av antalet dömda behövs ytterligare 2 000 platser i anstalter och häkten de närmaste tio åren, bedömer Kriminalvården. I sitt budgetunderlag till regeringen begär myndigheten ökade anslag med 350 miljoner kronor nästa år och ännu större ökningar 2022 och 2023.
PolisenNyhetEtt it-fel har gjort att flera hundra utdrag ur belastningsregistret som Polisen lämnat ut har blivit felaktiga, skriver Dagens Nyheter. Enligt Polisen ska samtliga drabbade ha informerats om felet.
OmlokaliseringNyhetDe flesta av de myndigheter som föreslagits flytta verksamhet till Härnösand vill inte göra detta. Sida säger nej till att omlokalisera tjänster inom kommunikationsverksamheten, men erbjuder sig att i stället flytta tre andra tjänster till staden. Det framgår av remissvaren på utredningen om lokalisering av statlig verksamhet till Härnösand.
ArbetsrättNyhetEn handläggare vid Stockholms tingsrätt som åtalats för narkotikabrott avskedas efter beslut i personalansvarsnämnden. Nämnden anser att handläggaren förbrukat arbetsgivarens förtroende.
KollektivavtalNyhetDe svenska fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco är på kollisionskurs med Europafacket när det gäller minimilöner. De tre är starkt kritiska till att Europafacket i ett samrådssvar förordar att minimilöner införs inom EU.
KronofogdenNyhetUnder 2019 drev Kronofogden in nära 13 miljarder kronor, skriver myndigheten i sin årsredovisning för 2019. Det var 1,1 miljard kronor mer än 2018 och den högsta siffran någonsin.
ArbetsmiljöNyhetStress och bristande kunskap ligger bakom att förebyggande arbetsmiljöåtgärder inte vidtas. Det är orsaken till många av dödsolyckorna på svenska arbetsplatser, enligt en analys från Arbetsmiljöverket.
ARBETSMILJÖNyhetSymtom på depression som nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och brist på energi kan leda till färre år i arbetslivet, visar en ny dansk studie.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringslagen är inte är tillräckligt ändamålsenlig och inte tillräckligt effektiv, skriver diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg i myndighetens årsredovisning. Därför behöver den ses över, anser hon.
ArbetsmarknadNyhetNyanlända män har i större utsträckning subventionerad anställning, medan kvinnor i stället fortsätter i förberedande insatser, enligt en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
rättsväsendetNyhetTvå jurister i Göteborg har startat en organisation som kostnadsfritt ska hjälpa personer som anser sig oskyldigt dömda. Oskyldighetsprojektet är en ideell organisation efter en amerikansk förebild.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens generaldirektör Stefan Strömberg har beslutat att säga upp de lokala kollektivavtalen på myndigheten. Arbetsgivaren vill ha nya avtal som bättre motsvarar Kriminalvårdens behov, och som är anpassade till det centrala avtalet för myndigheterna. STs avdelningsordförande Per Sunneborn är inte förvånad, säger han till Publikt.
MedlingsinstitutetNyhetTrots stor medial uppmärksamhet kring förra årets hamnkonflikt och pilotstrejken sammanfattar Medlingsinstitutet förra året som lugnt. Generaldirektören Irene Wennemo anser att arbetsmarknadens parter tar ansvar. Nu blickar man framåt mot årets stora avtalsrörelse.
OmlokaliseringNyhetFyra av de fem statliga myndigheter som föreslagits flytta jobb till Härnösand är negativa till förslaget, rapporterar SVT. Den femte myndigheten har ännu inte lämnat sitt remissvar.
ArbetsmiljöNyhet Regionala skyddsombud bör få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektiv­avtal. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tillsammans med ordförandena för fackförbunden Byggnads och IF Metall på DN Debatt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att återupprätta fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. De fyra förstnämnda kontoren skulle enligt tidigare beslut enbart bemannas av tillrest personal för bokade möten, och kontoret i Hammarstrand skulle avvecklas.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten. Mannen ska enligt anmälan ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida med att åtgärda problemen med föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har lämnat sitt svar till riksdagen, håller inte med och pekar på att flera åtgärder genomförts.